Lasol Boutique Hotel

15 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, TP. Đà Lạt

Đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi sẽ đón tiếp các bạn sớm thôi!